Ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Εστίασης & Παρασκευής Προϊόντων

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014 η διαδικασία συγκρότησης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Εστίασης & Παρασκευής Προϊόντων, με διακριτό τίτλο «ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», η οποία θα αναλάβει εκτός των άλλων, την κατασκευή & διάθεση χειροτεχνημάτων & αναμνηστικών αντικειμένων, την παραγωγή και διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων, την παραγωγή και διάθεση...

spacer

Πρόσκληση σε συνάντηση για την ίδρυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Λειτουργίας του Μουσικού Χωριού

Καλούνται οι ωφελούμενοι του Μουσικού Χωριού που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Λειτουργίας του θεματικού πάρκου, η οποία εκτός των άλλων θα αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του πάρκου, τη λογιστική & οικονομική διαχείριση του, την επικοινωνία, προώθηση και διαφήμιση του πάρκου, τη συντήρηση & επέκταση...

spacer

Πρόσκληση σε συνάντηση για την ίδρυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Δημιουργικού Τομέα & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Καλούνται οι ωφελούμενοι του Μουσικού Χωριού που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Δημιουργικού Τομέα & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, η οποία εκτός των άλλων θα αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων (μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, κ.λπ) στο πλαίσιο της λειτουργίας του θεματικού πάρκου, να παρευρεθούν...

spacer

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ίδρυσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Εστίασης & Τοπικών Προϊόντων

Έπειτα κι από τη δεύτερη συνάντηση με τους ωφελούμενους του Μουσικού Χωριού που έχουν αρχικά κατανεμηθεί στην υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Εστίασης & Τοπικών Προϊόντων, ολοκληρώθηκε το καταστατικό ίδρυσης της επιχείρησης με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Η υπό σύσταση ΚοινΣΕπ, στο πλαίσιο της λειτουργίας του θεματικού πάρκου...

spacer

Προγραμματισμός 2ου κύκλου συναντήσεων για την ίδρυση των Κοιν.Σ.Επ.

Τη Δευτέρα 7 και την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συναντήσεις με τους ωφελούμενους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις υπό ίδρυση Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που θα αναλάβουν τη λειτουργία του Πάρκου Ελληνικής Μουσικής Παράδοσης. Στις επί μέρους συναντήσεις με τα δυνητικά ιδρυτικά μέλη των 3 Κοιν.Σ.Επ. (Λειτουργίας,...

spacer

Πρόγραμμα συναντήσεων για τη συγκρότηση των Κοιν.Σ.Επ.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης (ολοκλήρωση των τμημάτων 8.1 και 8.2 κι έναρξη της πρακτικής άσκησης για τα τμήματα 8.3 και 8.4) και τη δυνατότητα που δόθηκε στους ωφελούμενους να έχουν μία πρώτη ενημέρωση για το πλαίσιο λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και την Κοινωνική Οικονομία και την...

spacer

Ενημέρωση για τις υπό σύσταση Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Μουσικού Χωριού

Έχουν αναρτηθεί στην e-Trikala A.E. και στο ΚΕΕ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε., οι πίνακες με την αρχική κατανομή των ωφελουμένων του Μουσικού Χωριού στις 3 υπό δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. οι οποίες θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του θεματικού πάρκου. Η τοποθέτηση των ωφελουμένων έγινε κατόπιν της ατομικής συνέντευξης, κατά τη διάρκεια της οποίας...

spacer

Σε εξέλιξη τα Προγράμματα Κατάρτισης του Προγράμματος – Διαδικασίες Σύστασης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα 2 προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης της Πράξης, τα οποία αναμένονται να ολοκληρωθούν περί τα μέσα Ιουλίου. Το πρώτο αφορά, στη διαχείριση πολιτισμικών πόρων, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και προώθηση τοπικών προϊόντων, κατά τη διάρκεια του οποίου οι ωφελούμενοι που το παρακολουθούν θα εστιάσουν...

spacer

Ολοκληρώθηκαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια του προγράμματος «Έναρξη Συμβουλευτικής Υποστήριξης»

Ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 15/04/2014 και τα τέσσερα τμήματα των επιμορφωτικών σεμιναρίων του προγράμματος, τα οποία εστίασαν σε δύο βασικούς τομείς: στην εξοικείωση των ωφελουμένων με την έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας και στην επιμόρφωσή τους στο Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας, που αποτελεί τη μια από τις 8 βασικές ικανότητες που...

spacer

Ξεκινούν τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Την Πέμπτη 13/03/2014, ξεκινούν τα επιμορφωτικά σεμινάρια, που αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια του έργου, δεδομένου ότι το πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους ωφελούμενους του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, εστιάζει σε δύο βασικούς τομείς: α) στην εξοικείωση των ωφελουμένων με την έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας και β)...

spacer