Συνοπτική Περιγραφή του Έργου

Ο στόχος της παρέμβασης είναι η κατάλληλη προετοιμασία, υποστήριξη και ένταξη στην αγορά εργασίας ενός συνόλου 80 ατόμων που θα αποτελείται από άνεργους, νέους επιστήμονες και μικροκαλλιεργητές/αγρότες με χαμηλά εισοδήματα. Η προετοιμασία και η επαγγελματική-επιχειρηματική ενεργοποίηση των εν λόγω ομάδων στόχου θα γίνει στα πλαίσια ενός ενιαίου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης που επικεντρώνεται στην ανάδειξη και αξιοποίηση των μοναδικών πολιτισμικών πόρων της περιοχής, της σύγχρονης πολιτισμικής της ταυτότητας, στην προσέλκυση επισκεπτών-τουριστών και στην οικονομική ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής.

Το ενιαίο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης αφορά τρεις βασικούς άξονες-πυρήνες δραστηριότητας:

  1. Μουσικό Χωριό (Πάρκο Ελληνικής Μουσικής Παράδοσης): το εν λόγω πάρκο θα αποτελείται από ένα σύνολο νέων επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν από τους ωφελούμενους της Πράξης και θα αναπαριστά μια παραδοσιακή ελληνική γειτονιά της δεκαετίας 1950-60, δίνοντας έμφαση στην εξοικείωση των επισκεπτών με τα παραδοσιακά μουσικά είδη της περιοχής και την κουλτούρα που τα περιέβαλε. Η δια-δραστικότητα του μουσικού πάρκου αποτελεί έννοια κλειδί για την επιτυχία του και την προσέλκυση ελλήνων και ξένων επισκεπτών, αφού θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν για λίγη ώρα τα βιώματα της καθημερινότητας, τα μηνύματα μεταξύ των κατοίκων, τους πόθους και τα οράματα των πολιτών, εκείνης της περιόδου. Επιπλέον, θα μπορούν να συμμετέχουν σε συλλογικές μορφές μουσικής έκφρασης (τραγούδι, χορός, συνοδεία με κρουστά και έγχορδα παραδοσιακά όργανα), να γεύονται τρόφιμα και ποτά που δεν έλειπαν ποτέ από το ελληνικό λαϊκό τραπέζι και να βιώνουν την λαϊκή ελληνική φιλοξενία, το μεράκι και την αγάπη για τη ζωή του λαού εκείνης της εποχής. Στο πάρκο θα λειτουργούν επιχειρήσεις που θα αναβιώνουν αντιπροσωπευτικά παραδοσιακά επαγγέλματα της λαϊκής γειτονιάς (π.χ. καλαθοποιός, γανωτής, τσαγκάρης κλπ), όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε αυτές τις παραδοσιακές τεχνικές. Το πάρκο θα περιλαμβάνει επίσης κατάστημα πώλησης ειδών-ενθυμίων (π.χ. παραδοσιακά μουσικά όργανα, cd’s ρεμπέτικης-λαϊκής-δημοτικής μουσικής, βιβλία και λευκώματα, αντικείμενα λαϊκής τέχνης κλπ). Προβλέπεται επίσης η σύσταση μιας επιχείρησης που θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και που θα απευθύνεται τόσο στους απασχολούμενους στο πάρκο όσο και στους επισκέπτες. Η είσοδος στο πάρκο θα γίνεται έναντι εισιτηρίου, το οποίο θα εγγυάται την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν.
  2. Παραγωγή και Διάθεση Τοπικών Προϊόντων: οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από τους ωφελούμενους σε αυτόν τον άξονα δραστηριότητας, θα ασχολούνται με την βιολογική-οικολογική παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση και διάθεση τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασης (αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά, είδη λαϊκής τέχνης κλπ). Τα προϊόντα αυτά (καθώς και οι τρόποι παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης) θα ανήκουν σε ένα σύνολο εντοπισμένων τοπικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την ανάδειξη και υποστήριξη της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής και θα διατίθενται τόσο στο πλαίσιο του δια-δραστικού πάρκου, όσο και σε ειδικά διαμορφωμένα εκθετήρια-πωλητήρια, στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής. Εκτιμάται ότι, μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που θα ιδρυθεί από τους ωφελούμενους της Πράξης θα διαχειρίζεται τα εκθετήρια-πωλητήρια (διάθεση) και την ομαλή τροφοδοσία τους από τις νέο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης και τυποποίησης τοπικών προϊόντων, υποστηρίζοντας την βιωσιμότητα τόσο της ίδιας της κοινωνικής επιχείρησης όσο και των υπόλοιπων ατομικών παραγωγικών/μεταποιητικών επιχειρήσεων της Πράξης.
  3. Δημιουργικά, πολιτιστικά και τουριστικά επαγγέλματα: οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου άξονα θα δραστηριοποιηθούν σε επαγγέλματα: (α) του δημιουργικού τομέα (creativity sector), (β) διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, (γ) εναλλακτικού τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής (outdoor activities). Θα ασχολούνται με την ανάδειξη και την αξιοποίηση των ιδιαίτερων πολιτισμικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης και την ολοκληρωμένη διαχείριση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Θα συνδυάζονται με τους άλλους δυο άξονες επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνιστώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα, καθώς:

  • Οι επιχειρήσεις του δημιουργικού τομέα δύναται να συνεισφέρουν στη λειτουργία του δια-δραστικού πάρκου με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
  • Οι επιχειρήσεις διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων θα αναβιώνουν τα τοπικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ενισχύοντας την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα της περιοχής, ενώ θα μπορούν να ενσωματώνουν στις διάφορες εκδηλώσεις τα εκθετήρια-πωλητήρια των τοπικών προϊόντων.
  • Οι επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων, θα αξιοποιήσουν τα περιβαλλοντικά και αστικά αξιοθέατα της περιοχής, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες υπηρεσίες αναψυχής και παρατείνοντας το χρόνο διαμονής και τις επιλογές των επισκεπτών της περιοχής.