Σε ποιους Απευθύνεται

Η πράξη έχει ως στόχο την κατάλληλη προετοιμασία, υποστήριξη και ένταξη στην αγορά εργασίας ενός συνόλου 80 ατόμων που θα αποτελείται από άνεργους, νέους επιστήμονες και μικροκαλλιεργητές/αγρότες με χαμηλά εισοδήματα και οι οποίοι είναι κάτοικοι των Τρικάλων.