Εταίροι του Έργου

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη που υλοποιεί την Πράξη: ««Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας, με τη λειτουργία Πολυδύναμου Θεματικού-Εμπορικού χώρου στην πόλη των Τρικάλων», συμμετέχουν:

  • Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Ε. ΟΤΑ – e-Trikala Α.Ε. – Συντονιστής
  • Ο Δήμος Τρικκαίων
  • Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  • Το ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε.
  • Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιχειρηματικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων – ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.
  • Το Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη