Πρόσκληση Εκδήλωσης Προώθησης Επιχειρηματικών Συνεργασιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκδήλωση Προώθησης Επιχειρηματικών Συνεργασιών
του Σχεδίου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» του Συλλόγου Ξενοδοχείων Ν. Τρικάλων.

Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 στις 10:30 πμ, στο Ξενοδοχείο ΔΙΒΑΝΗ στην Καλαμπάκα.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

spacer