Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Στα πλαίσια του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) » οι δυνητικά ωφελούμενοι που θέλουν να υποβάλλουν αιτήσεις θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • 1. ΑΦΜ,
  • 2. ΑΜΚΑ,
  • 3. Ταυτότητα,
  • 4. Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό έτος 2014),
  • 5. Κωδικό TAXIS.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

Υπενθυμίζουμε:

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05.08.2015

Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 05/08/2015.

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

  • – είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
  • – είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
  • Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.
  •  

Σημεία εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελουμένων για την υποβολή αίτησης:

Α. Για το Δήμο Τρικκαίων:
1. Γραφείο Διαμεσολάβησης, Ομήρου 1 (εντός Α΄ΚΑΠΗ), τηλ. επικοινωνίας: 2431036900
2. Το Ε.Π.Α.Ψ.Υ., Κανούτα 11, τηλ. επικοινωνίας: 2431024044
3. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, Τσιτσάνη 31 (πρώην Νομαρχία),

τηλ. επικοινωνίας :2431046124, 2431046110, 2431046112

Β. Για το Δήμο Καλαμπάκας:
τηλ. επικοινωνίας: 2432350214, 2432350211, 2432350616

Γ. Για το Δήμο Πύλης:
τηλ. επικοινωνίας: 2431352120, 2431351535, 2431352315

Δ. Για το Δήμο Φαρκαδόνας:
τηλ. επικοινωνίας: 2433022105, 2433033018, 2431352812 – 13

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Πληροφορίες:

Αρμόδιοι:
1. Μπελετσιώτη Σοφία
2.Μαραγκός Παναγιώτης

Τηλέφωνο: 2431063225

spacer