Ημερίδα Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων της Πράξης «Θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Οικονομίας»

Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων της Πράξης «Θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Οικονομίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

Η ημερίδα, διοργανώνεται στα πλαίσια της Δράσης 4, της Πράξης «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα

spacer